Rękojmia - jak złożyć reklamacje z tytułu rękojmi

Rękojmia – jak złożyć reklamacje z tytułu rękojmi?

Rękojmia – informacje podstawowe

Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego towaru. Jest to  jedna z dwóch możliwych dróg postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną, regulującą zasady obsługi reklamacji z tytułu rękojmi za wady jest Kodeks cywilny. Odpowiedzialność sprzedawcy względem konsumenta definiuje art. 556 tego aktu prawnego. Alternatywną do rękojmi drogą postępowania reklamacyjnego jest uprawnienie wynikające z ochrony gwarancyjnej (jest to odpowiedzialność gwaranta, a nie sprzedawcy).  

Jak złożyć reklamację z tytułu rękojmi?

Forma zgłoszenia reklamacji

Reklamację z tytułu rękojmi można zgłosić do sprzedawcy w dowolnej formie. W praktyce najczęściej stosowaną metodą zgłoszenia tego rodzaju reklamacji jest forma pisemna. Konsument może w tym wariancie przekazać sprzedawcy odpowiednie pismo bezpośrednio, w trakcie wizyty w sklepie lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwe jest też wykorzystanie metod alternatywnych, do których należy zaliczyć między innymi zgłoszenie mailowe i zgłoszenie poprzez dedykowany formularz internetowy sprzedawcy (o ile sprzedawca taki formularz udostępnia na swojej stronie internetowej). 

Co bardzo ważne, do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi nie jest wymagany paragon fiskalny, czy też faktura sprzedaży. Sprzedawca, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego nie może wymagać takiego dokumentu od konsumenta i nie może uzależniać od jego dostarczenia przyjęcia reklamacji. Warto jednak pamiętać, że w praktyce najczęściej znacznie ułatwia on złożenie reklamacji. Zamiast paragonu lub faktury, podstawę do wniesienia reklamacji stanowi dowolne potwierdzenie zawarcia transakcji z przedsiębiorcą. Może to być na przykład: potwierdzenie płatności elektronicznej, wyciąg z rachunku bankowego, wiadomość mailowa z potwierdzeniem realizacji zamówienia, potwierdzenie zawarcia transakcji za pośrednictwem portalu aukcyjnego, czy też zeznania świadków.  

Możliwe żądania

Warto zwrócić uwagę, że wybór żądania, jakie zostanie wniesione przez konsumenta do sprzedawcy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi, należy do konsumenta. Katalog żądań, jakie może wybrać konsument, ściśle reguluje Kodeks cywilny i obejmuje on następujące warianty:

  • żądanie wymiany wadliwej rzeczy na rzecz nową, wolną od wad,
  • żądanie naprawy wadliwej rzeczy,
  • żądanie obniżenia ceny, proporcjonalnie do ujawnionej wady,
  • żądanie odstąpienia od umowy i zwrotu ceny zapłaconej za wadliwą rzecz (ale tylko w przypadku, jeśli ile wada rzeczy jest istotna).

Oceniając istotność wady, należy analizować jej znaczenie dla przeznaczenia towaru. Dla przykładu, jeśli przedmiotem zgłoszenia jest samochód, który nie jeździ, ponieważ posiada uszkodzony silnik, to jest to wada istotna. Jeśli natomiast przedmiotem zgłoszenia jest nieprawidłowo funkcjonujące radio samochodowe, które nie wpływa na główne przeznaczenie samochodu, to wadę taką uznać należy za nieistotną. 

Kluczowe terminy

Polskie prawodawstwo jednoznacznie definiuje wszelkie kluczowe terminy, regulujące zobowiązania i przysługujące uprawnienia konsumenta oraz sprzedawcy. Warto pamiętać, że terminy te mogą się różnić w zależności od regulacji prawnych, jakie obowiązują w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Okres odpowiedzialności sprzedawcy

Okres odpowiedzialności sprzedawcy za zakupiony przez konsumenta towar wynosi dwa lata. W przypadku nieruchomości okres ten jest dłuższy i wynosi pięć lat. Odpowiedzialność sprzedawcy może zostać skrócona do roku, jeżeli konsument kupił towar używany i został o tym fakcie poinformowany przed zawarciem transakcji. 

Czas przysługujący konsumentowi na zgłoszenie reklamacji

Konsument powinien złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. 

Termin przewidziany na złożenie reklamacji

Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty jej złożenia. Co ważne, przez rozpatrzenie reklamacji przyjmuje się skuteczne dostarczenie decyzji sprzedawcy konsumentowi. Przekroczenie tego terminu oznacza uznanie reklamacji za zasadną. 

1 comment

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Ci najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij